Asfaltové komůrkové zálivky

  • frézování a zalévání spár a trhlin
  • spárování rovných spár vzniklých při výstavbě nebo opravě

komurkova zalivka1.jpg